winner1

اولین مراسم اهدای «جایزه یحیی»با همکاری دانشگاه محیط زیست، در تاریخ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در محل دانشگاه محیط زیست کرج برگزار گردید.

در سال نخست تعداد پنج نفر از محیط‌بانانی که طی سال ۱۳۹۲ در درگیری با شکارچیان غیرمجاز دچار صدمات جدی جسمی شده‌اند برگزیده شده و طی مراسمی با حضور مدیران و معاونین سازمان حفاظت محیط زیست جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

حامیان:

دانشگاه محیط زیست کرج