دومین دوره جایزه یحیی با مشارکت انجمن یوزپلنگ ایرانی، دانشگاه محیط زیست، دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)، پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم، موزه استاد عزت اله انتظامی و موسسه تصویر حیات وحش برگزار شد.

ICS_Yahya2_19ICS_Yahya2_23ICS_Yahya2_33ICS_Yahya2_52ICS_Yahya2_82ICS_Yahya2_110ICS_Yahya2_122ICS_Yahya2_141ICS_Yahya2_161