سومین دوره جایزه یحیی با حضور گسترده اعضای انجمن، مسولین سازمان محیط زیست، چهره های هنری و تلویزیونی و خبرنگاران خبرگزاری ها و نشریات کشور برگزار شد.

عکس ها: از احسان جنتی و زینب ابراهیم‌نواز و امیر رنجبران

۳thyahya-award-2-2 ۳thyahya-award-2-16 ۳thyahya-award-2-4 ۳thyahya-award-2-3 ۳thyahya-award-2-1 ۳thyahya-award-2-15 ۳thyahya-award-2-14 ۳thyahya-award-2-13 ۳thyahya-award-2-12 ۳thyahya-award-2-11 ۳thyahya-award-2-10 ۳thyahya-award-2-9 ۳thyahya-award-2-8 ۳thyahya-award-2-7 ۳thyahya-award-2-6 ۳thyahya-award-2-5