گزارش تصویری از روز برگزاری مراسم سومین دوره اهدای جایزه یحیی را از نگاه زینب ابراهیم‌نواز و احسان جنتی ببینید.

۳th-yahya-award-9 ۳th-yahya-award-8 ۳th-yahya-award-10 ۳th-yahya-award-11 ۳th-yahya-award-12 ۳th-yahya-award-7 ۳th-yahya-award-6 ۳th-yahya-award-5 ۳th-yahya-award-4 ۳th-yahya-award-3 ۳th-yahya-award-1 ۳th-yahya-award-2