دومین دوره جایزه یحیی با حضور گسترده اعضای انجمن، مسولین سازمان محیط زیست، چهره های هنری و تلویزیونی و خبرنگاران خبرگزاری ها و نشریات کشور برگزار شد.

 

۲th-backstage1 ۲th-backstage2 ۲th-backstage3 ۲th-backstage4 ۲th-backstage5 ۲th-backstage6 ۲th-backstage7 ۲th-backstage8 ۲th-backstage9 ۲th-backstage10 ۲th-backstage11 ۲th-backstage12 ۲th-backstage13 ۲th-backstage14 ۲th-backstage15 ۲th-backstage16 ۲th-backstage17 ۲th-backstage18 ۲th-backstage20 ۲th-backstage21